برای دریافت اخبار هفتگی عضو شوید

چه چیزی اسباب بازی را به اسباب بازی مونته سری تبدیل می کند؟

ویژگی های اسباب بازی های کودک مونته سری ساده بودن آن ها است و به کودکان اجازه می دهد علت و معلول را کشف کنند. آنها تحقیق و اصلاح خود را دعوت می کنند. یاد بگیرید که وقتی اسباب بازی های آموزشی را برای کودک خود انتخاب می کنید ، به دنبال چه چیزی باشید.

برای دریافت اخبار هفتگی عضو شوید